O nas

V AMEC Nuclear Slovakia spájame vlastné technické kapacity, špičkové technické vedomosti s dlhodobou detailnou znalosťou potrieb zákazníka, s cieľom poskytnúť našim partnerom riešenia na mieru v oblasti nakladania s odpadmi, dekontaminácie a služieb v jadrovom priemysle.


In situ elektrochemické leštenie a pasivácia oblícoviek

Náš kvalifikovaný personál realizoval elektrochemické leštenie povrchov oblícoviek (steny i dná) z nehrdzavejúcich ocelí v bazénoch skladovania vyhoreného paliva v JE Jaslovské Bohunice (SR) a v bazénoch výmeny paliva v JE Temelín (ČR).