PREČO NÁS OSLOVIŤ?

  • AMEC Nuclear Slovakia má rozsiahle znalosti a reálne dlhodobé praktické skúsenosti v oblasti vyraďovania jadrových elektrární, vrátane elektrárne odstavenej po jadrovej havárii.
  • Kombinácia vedomostí a skúseností v oblasti vyraďovania a nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vo Veľkej Británii, na Slovensku a v Českej republike nám umožňuje poskytovať zákazkové riešenia pre špecifické problémy v danej oblasti.
  • Vlastníme know-how na komplexné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vrátane spracovania vysoko aktívnych kalov a ionexov.
  • Naši zamestnanci sú špičkoví odborníci pre riadenie tých najzložitejších programov na vyraďovanie a nakladanie s odpadmi.